Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος: 27 Απριλίου 2019

Η D.L. Proteasoft (“εμείς”, “εμάς”, ή “μας”) λειτουργεί την ιστοσελίδα www.proteasoft.com (στο εξής “Υπηρεσία”).

Η παρούσα σελίδα σας πληροφορεί σχετικά με την συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν κάνετε χρήση της Υπηρεσίας μας και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με την συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτή την πολιτική.

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα εννοούμε δεδομένα σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω των δεδομένων αυτών (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες που είτε κατέχουμε ή που πιθανόν να βρεθούν στην κατοχή μας).

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, τα οποία δημιουργούνται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ή από την υποδομή της ίδιας της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια της επίσκεψης σε μια σελίδα).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στην συσκευή του Χρήστη.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ένα άτομο το οποίο (είτε από μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλα άτομα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου εμείς είμαστε οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων (ή Πάροχοι Υπηρεσιών)

Ο Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων (ή Πάροχος Υπηρεσιών) είναι το οποιοδήποτε άτομο (εκτός από υπάλληλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας) το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Μπορεί να κάνουμε χρήση υπηρεσιών από διάφορους Πάροχους Υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο των Δεδομένων

Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα.

Χρήστης

Ο Χρήστης είναι το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο των Δεδομένων, στον οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Μέσω της Υπηρεσίας μας συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες για διάφορους σκοπούς ούτως ώστε να σας παρέχουμε, αλλά και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας.

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Καθώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε κάποια Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:

 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)
 • Όνομα και Επώνυμο
 • Αριθμός Τηλεφώνου
 • Διεύθυνση, Πόλη, Νομό, Επαρχία, Ταχυδρομικό Κώδικα, Χώρα
 • Cookies και Δεδομένα Χρήσης

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικά ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε κάποια ή όλα από αυτά από εμάς ακολουθώντας το σύνδεσμο για διαγραφή που θα βρείτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα μας.

Δεδομένα Χρήσης

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείται η Υπηρεσία («Δεδομένα Χρήσης»). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιέχουν πληροφορίες όπως την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο του περιηγητή σας, την έκδοση του περιηγητή, τις συγκεκριμένες σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψης σας, το πόσο χρόνο περνάτε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα Παρακολούθησης και Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες στην Υπηρεσία μας και κατακρατούμε κάποιες πληροφορίες.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να περιέχουν κάποιο ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στον περιηγητή σας από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στην συσκευή σας.

Μπορείτε μέσω του περιηγητή σας να απαγορεύσετε όλα τα cookies ή να γνωρίζετε πότε σας αποστέλλεται ένα cookie. Αν δεν αποδέχεστε όμως τα cookies υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Cookies Συνεδρίας. Τα χρησιμοποιούμε για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
 • Cookies Προτιμήσεων. Αυτά τα χρησιμοποιούμε για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Cookies Ασφαλείας. Τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

Η D.L. Proteasoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για διάφορους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να συντηρούμε την Υπηρεσία μας
 • Για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στην Υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν θέλετε
 • Για παροχή υποστήριξης πελατών
 • Για συλλογή και ανάλυση πληροφοριών με σκοπό την βελτίωση της Υπηρεσίας μας
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας
 • Για εντοπισμό, αποτροπή και αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • Για να σας παρέχουμε με νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που ήδη αγοράσατε ή για τα οποία ρωτήσατε, εκτός και αν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες από εμάς

Διατήρηση Δεδομένων

Η D.L. Proteasoft θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που δηλώνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, αν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους), για επίλυση διαφορών και για να εφαρμόσουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η D.L. Proteasoft θα διατηρήσει Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης γενικά διατηρούνται για πιο σύντομες χρονικές περιόδους, εκτός όταν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση της ασφάλειας ή για βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά Δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένου και των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορεί να μεταφερθούν (και να αποθηκευτούν) σε υπολογιστές εκτός της πολιτείας σας, της χώρας σας ή σε χώρο άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας της οποίας οι νόμοι προστασίας δεδομένων να διαφέρουν από αυτούς της επικράτειας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών Δεδομένων, στην Κύπρο για επεξεργασία.

Η συγκατάθεση σας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου μαζί με την αποστολή τέτοιων πληροφοριών συνεπάγεται την συμφωνία σας για την μεταφορά αυτή.

Η D.L. Proteasoft θα λάβει όλα τα λογικά αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας θα τύχουν ασφαλούς χειρισμού και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και ότι δεν θα λάβει χώρα καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε κάποιον οργανισμό ή χώρα, εκτός και αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη Δεδομένων

Νομικές Απαιτήσεις

Η D.L. Proteasoft μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα καλή τη πίστει, όταν τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση
 • Να προστατέψει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της D.L. Proteasoft
 • Να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανή αδικοπραγία σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Να προστατέψει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Να προστατευτεί έναντι νομικής ευθύνης

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για να προστατέψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Τα Δικαιώματα σας

Η D.L. Proteasoft έχει ως στόχο να λαμβάνει εύλογα μέτρα τα οποία σας επιτρέπουν να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Όπου είναι δυνατόν, μπορείτε να ενημερώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απευθείας μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές.

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε σχετικά με τι είδους Προσωπικά Δεδομένα έχουμε για εσάς και αν θέλετε να τα διαγράψουμε από τα συστήματα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να:

 • Να έχετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για σας
 • Να διορθώσετε τα οποιαδήποτε Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία δεν είναι ακριβή
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για σας

Έχετε το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων που παρέχετε στην D.L. Proteasoft. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ένα ηλεκτρονικό διαλειτουργικό μορφότυπο, ούτως ώστε να τα διαχειριστείτε και να τα μεταφέρετε αλλού.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα σας προτού ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Μπορεί να κάνουμε χρήση τρίτων για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»), να παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελέσουν υπηρεσίες σχετικές με την Υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του πως χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Αυτοί οι τρίτοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές εκ μέρους μας και είναι υποχρεωμένοι να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics

Μπορεί να κάνουμε χρήση υπηρεσιών από τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών για ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων που προσφέρεται από την Google η οποία παρακολουθεί και παρέχει αναφορές σχετικά με την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί την χρήση της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να πλαισιώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην είναι διαθέσιμη η δραστηριότητα σας στα Google Analytics με την εγκατάσταση στον περιηγητή σας του πρόσθετου Google Analytics opt-out. Το πρόσθετο αυτό αποτρέπει το Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, και dc.js) από το να μοιράζονται πληροφορίες με τα Google Analytics σχετικά με τις δραστηριότητες σας κατά την επίσκεψη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας της Google, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου και Όρων της Google.

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο μας. Εάν πατήσετε πάνω σε ένα σύνδεσμο τρίτων, θα μεταφερθείτε στην δική τους ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να διαβάζετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Επειδή δεν έχουμε καθόλου τον έλεγχο άλλων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις Πολιτικές Απορρήτου ή τις πρακτικές τους.

Ιδιωτικότητα Ανηλίκων

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από κανένα άτομο που είναι κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονιός ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψη σας ότι τα ανήλικα παιδιά σας μας έδωσαν Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν πέσει στην αντίληψη μας ότι λάβαμε Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικους χωρίς επιβεβαίωση γονικής συγκατάθεσης, τότε λαμβάνουμε μέτρα για διαγραφή των δεδομένων από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Μπορεί κατά καιρούς να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές αυτές με την ανάρτηση της νέας Πολιτικής Απορρήτου σε αυτή την σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά διαστήματα για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από την στιγμή της ανάρτησης τους σε αυτή την σελίδα.

Επικοινωνία

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα στην σελίδα επικοινωνίας μας.