Υποστήριξη και συντήρηση ιστοσελίδων

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία μιας ιστοσελίδας θα πρέπει κατά διαστήματα να συντηρείται και να ενημερώνεται. Ο χρόνος που απαιτείται γι’ αυτό θα είναι ανάλογος με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες συνήθως κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), το οποίο επιτρέπει στους απλούς χρήστες που δεν είναι προγραμματιστές ή σχεδιαστές να διαχειριστούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους, όπως τα κείμενα και οι φωτογραφίες.

Όπως και όλα τα λογισμικά έτσι και ένα CMS θα πρέπει να ενημερώνεται ανά διαστήματα, ούτως ώστε να παραμένει ασφαλές και με υψηλή απόδοση. Η δημιουργία αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια μιας ιστοσελίδας. Μια σωστά σχεδιασμένη στρατηγική αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να σας γλιτώσει από πάρα πολλά έξοδα αλλά και χαμένο χρόνο.

Όλα τα πιο πάνω φυσικά χρειάζονται χρόνο και κόπο από μέρους σας, που θα μεγαλώνουν ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η ιστοσελίδα σας. Πολλοί πελάτες μας δεν έχουν τον χρόνο και έτσι αποφασίζουν να αναθέσουν τις εργασίες αυτές σε εμάς. Έτσι έχουν περισσότερο χρόνο για τους πελάτες τους και την επιχείρηση τους.

Με μια μικρή μηνιαία ή ετήσια πληρωμή θα κρατάμε την ιστοσελίδας σας ενημερωμένη και ασφαλή. Επίσης θα παρακολουθούμε την θέση σας στις μηχανές αναζήτησης και θα εφαρμόζουμε όποιες μικρές τροποποιήσεις χρειάζονται.